WAŻNE: INFORMACJA O ZAJĘCIACH

Wyjaśniamy wątpliwości w związku z zadawanymi pytaniami

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że zajęcia w naszym klubie odbywają się NORMALNIE (wyjątkiem mogą być szkoły lub przedszkola, które czasowo nie wyraziły zgody na zajęcia- tu prosimy o kontakt z trenerem prowadzącym).
Zakaz nie dotyczy zajęć w klubach sportowych organizowanych dla dzieci.
Mimo wszystko dokładamy wszelkich starań, aby zajęcia w naszym klubie były bezpieczne, dlatego prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad:
❗Na zajęcia przychodzimy max. 10 minut wcześniej. Przerwę między zajęciami poświęcamy na dezynfekcję sali.
❗Jeśli nie ma takiej potrzeby, prosimy aby rodzice nie wchodzili do szatni. Wyjątkiem są najmłodsze dzieci, które potrzebują pomocy przy przebraniu.
❗Prosimy aby rodzic miał maseczkę jeśli odprowadza dziecko.
❗ Przed wejściem na salę obowiązuje dezynfekcja rąk i stóp lub dokładne umycie rąk mydłem.
❗ Dzieci poza salą OBOWIĄZKOWO poruszają się w klapkach.
❗W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci zdrowe. Jeśli dziecko ma objawy przeziębienia, kaszel, katar, gorączkę-prosimy o pozostanie w domu.
❗Prosimy również aby odprowadzający rodzic nie miał objawów choroby.
❗Jeśli stan zdrowia dziecka w trakcie zajęć wzbudzi obawy trenera, niezwłocznie się z Państwem skontaktujemy. Zastrzegamy sobie możliwość kontroli temperatury.