Regulamin przyznawania stopni kyu w Klubie JUDO MIZUKA

1. STOPNIE KYU:

 • 6 KYU pas biały
 • 5,5 KYU pas biało-żółty
 • 5 KYU pas żółty
 • 4,5 KYU pas żółto-pomarańczowy
 • 4 KYU pas pomarańczowy
 • 3,5 KYU pas pomarańczowo-zielony
 • 3 KYU pas zielony
 • 2 KYU pas niebieski
 • 1 KYU pas brązowy

2. Kryteria zdobywania stopni KYU:

 • 6-4,5 KYU spełnienie wymagań wiekowych i technicznych
 • 4-3 KYU spełnienie wymagań wiekowych, technicznych i sportowych.
 • 2-1 KYU spełnienie wymagań technicznych i sportowych Polskiego Związku Judo

Dodatkowo do każdego z uzyskanych stopni obowiązuje kryterium czasowe, tzn. minimum roczny odstęp między egzaminami*

* wyjątek stanowią osoby startujące w zawodach, które muszą spełnić wymagania regulaminu sportowego PZJ dt. minimalnego stopnia w danej grupie wiekowej. 

3. Kryteria wiekowe do uzyskiwanych stopni:

 • Do egzaminu na 6 KYU może przystąpić zawodnik, który ma rocznikowo 6 lat lub więcej.
 • Do egzaminu na 4 KYU może przystąpić zawodnik, który ma rocznikowo 10 lat lub więcej oraz zdał egzamin na wszystkie poprzednie stopnie.

4. Kryteria sportowe:

3 KYU zdobycie minimum 15 punktów w rywalizacji sportowej na turniejach ogólnopolskich dzieci, młodzików oraz starszych, na turniejach MMM, MP, Pucharach Polski oraz innych turniejach organizowanych przez PZJUDO i OZJUDO, gdzie:

 • Wygrana walka z przeciwnikiem ze stopniem wyższym 2 pkt.
 • Wygrana walka 1 pkt.

2-1 KYU zdobycie minimum 15 punktów w rywalizacji w turniejach IJF, EJU, PZJUDO, OZJUDO, gdzie:

 • Wygrana walka z przeciwnikiem ze stopniem wyższym 2 pkt.
 • Wygrana walka 1 pkt.

Zawodnik, który ma spełnić kryterium sportowe powinien jako załącznik do egzaminu przedstawić tabelę z informacją:

 • Data i rodzaj zawodów, miasto, nazwisko przeciwnika i jego stopień, liczba uzyskanych punktów.

5. Kryteria techniczne uzyskiwanych stopni dostępne są na stronie www.pzjudo.pl

http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2018/regulamin_uzyskiwania_stopni_kyu_0.pdf

Będą również opracowane przez nas w osobnej zakładce.

6. Nie ma możliwości pominięcia żadnego ze stopni.

7. Do rejestru stopni PZJ będą zgłaszni wyłącznie zawodnicy posiadający licencję PZJ.

8. Osoby nie posiadające licencji PZJ mogą być zgłoszone do rejestru stopni po skierowaniu takiej prośby nie później niż 7 dni po egzaminie i zadodatkową opłatą (zgodną ze stawkami PZJ).