Charakterystyka naszych grup

Mama, Tata, Judo i Ja     

Zajęcia dla dzieci w wieku 2-3 lat. Polegają na wspólnych ćwiczeniach dziecka i rodzica opartych na zabawie, współdziałaniu i budowaniu relacji.
Przeważają tu: pełzanie, czołganie, czworakowanie, wspinanie, czyli wszystkie ruchy, które są naturalne dla tego wieku. Dzieci pokonują przeróżne tory przeszkód, uczą się podstawowych ćwiczeń gimnastycznych przy asekuracji rodzica oraz poznają podstawy prawidłowego upadania.
 

Grupy przedszkolne

Na grupach przedszkolnych przyświeca nam zasada UCZYĆ-BAWIĄC. Nauka odbywa się głównie poprzez zabawę, w którą wplatamy naukę padów oraz podstawowych technik judo. Przeważają nadal ćwiczenia naturalne, kształtujące oraz gimnastyczne. Główny nacisk skierowany jest na doskonalenie techniki bezpiecznego padania. Nauka rzutów odbywa się na miękkich i bezpiecznych materacach gimnastycznych. Zajęcia te są doskonałą okazją do rozładowania ogromnych pokładów energii dziecka w tym wieku.
 

Młodsze grupy szkolne

Nadal bardzo duży nacisk kładziemy na ogólny rozwój naszych adeptów. Dzieci są uczone ćwiczeń gimnastycznych, podstawowych technik w parterze i rzutów. W tym wieku co odważniejsi biorą udział w swoich pierwszych zawodach sportowych i osiągają pierwsze sukcesy. Dla tej grupy wiekowej mamy również szeroką ofertę obozów letnich i zimowych oraz półkolonii.
 

Starsze grupy szkolne

To poszerzanie wiedzy na temat techniki judo, ćwiczenia ogólnorozwojowe, gimnastyczne i akrobatyczne. Nauczanie technik w parterze oraz rzutów stopniując poziom zaawansowania. Regularnie organizujemy wyjazdy na obozy, zawody oraz seminaria szkoleniowe. Nie zapominamy oczywiście o zabawie, która jest częstym elementem rozgrzewki.
 

Grupa Masters

Grupa dla dorosłych, którzy nigdy nie trenowali lub mieli kiedyś kontakt z judo ale są po wieloletniej przerwie. Na zajęciach przeważają ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami cross-fitu, które wzmacniają wszystkie partie ciała. Równolegle ze wzmacnianiem wprowadzamy naukę padów, technik judo oraz elementów samoobrony.