Opłaty

 

Czas zajęć w tygodniu*

Zajęcia 30 min / tydz. (przedszkola)

Zajęcia 1h / tydz.

(oddziały zewnętrzne)

2h i więcej / tydz.

(oddziały zewnętrzne)

Grupy trenujące w Centrum Sportu i Akwarium

Rata miesięczna za zajęcia**

80 zł

120 zł

140 zł

140 zł

* Oprócz tego nasi zawodnicy mają prawo udziału w klubowym randori, które odbywa się w każdą środę w godz. 17.00 - 18.30 (młodsi) i 18.30 - 20.15 (starsi) na Centrum Sportu (z wyłączeniem najmłodszych grup przedszkolnych).

** Składki obowiązują w miesiącach, w których odbywają się treningi. W miesiącach wakacyjnych jeśli dziecko nie uczestniczy w zajęciach opłata nie obowiązuje.

UWAGA!

  • W przypadku uczęszczania na zajęcia judo w JUDO Mizuka Sp. z o.o. rodzeństwa, opłata za drugie i każde kolejne dziecko ulega zmniejszeniu o 50% (w przypadku uczestnictwa rodzeństwa w różnych grupach ulga przysługuje na niższą stawkę). UWAGA! warunkiem naliczenia zniżki jest terminowe wniesienie opłaty.
  • Składka za zajęcia jest przypisana do grupy, brak uczestnictwa w zajęciach nie pomniejsza opłaty.
  • Stawki za zajęcia w szkolach i przedszkolach  ustalane są indywidualnie.